Bases 2019

BASES LLIGA INTERCOMARCAL DE FOTOGRAFIA OSONA I EL RIPOLLES

PARTICIPANTS
Tothom que ho desitgi i sigui soci de les associacions que formen la lliga intercomarcal.

 

IDENTIFICACIÓ I TRAMESA
El nom del fitxer ha de seguir la següent nomenclatura: DORSAL_titol.jpg

 

Les fotos s’han d’enviar mitjançant el web www.llif.cat dins la secció “participa”
Les obres han de ser fetes del 20 de Juliol del 2019 ençà.

Cada participant podrà enviar 1 fotografia.

FORMAT

S’hauran de presentar en format digital, concretament en *.jpg. El costat llarg ha de fer un mínim de 2100 píxels i un pes màxim de 5mb

L’espai de color ha de ser sRGB i no hi pot haver cap marca d’aigua ni Copyright.

Les fotografies que no s’ajustin a les bases de les convocatòries  quedaran fora del concurs.


CONDICIONS
Només s’admetran els ajustos bàsics d’edició:

Correccions d’ajustos de contrast, saturació, lluminositat, claredat, enfocament, reducció de soroll digital, re-enquadrament, eliminació de vinyetatge, neteja de partícules i aberracions òptiques, conversió al blanc i negre, retalls, etc.), incloent el tractament HDR, doble exposició, focus stacking.

No s’admetran fotomuntatges (alteracions de la imatge, o de part / s d’aquesta, que impliquin que la fotografia passi a reflectir una realitat diferent de la fotografiada). No es podran afegir o eliminar elements que modifiquin la seva composició original.

No s’admetran Fotografies realitzades amb dron.

En el cas de dubtes es demanaran els arxius RAW de les fotografies o els JPG originals.

La no presentació de l’arxiu original, en aquest cas podrà suposar la desqualificació de la fotografia.

 

DRETS

La lliga intercomarcal de fotogràfia (LLIF) no farà ús de les fotografies presentades sota cap
circumstància a excepció de:

L’exhibició de les imatges presentades sota l’estricte criteri d’il·lustrar la notícia del concurs

Cap dret de reproducció de les imatges serà transferit al LLIF.

RESPONSABILITAT

Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les imatges enviades.

Els autors es fan també responsables del contingut de les imatges enviades.

L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat.

Junta de la lliga intercomarcal de fotogràfia.